معرفی شایان - شبکه اجتماعی یادگیری نظام دانشگاهی

نمایش 268

دسته‌بندی:

یادگیری‌الکترونیکی

توضیحات:

شایان sn.ut.ac.ir یک شبکه اجتماعی برای تعاملات بین جامعه آکادمیک دانشگاه تهران می باشد.

هشتگ‌ها:

شبکه اجتماعی شایان تعامل علمی کانال پست

ویدیوهای مرتبط
1:0
603 بازید   1 سال پیش