درس متالورژی پیشرفته جوشکاری- واکنش های شیمیایی در جوشکاری- واکنش شیمیایی سرباره و فلز جوش- قسمت پنجم- جریان سیال در قوس و جوش- قسمت اول

نمایش 92

akbarimusavi

منتشر شده 1 سال پیش
دسته‌بندی:

معدن و متالوژی

توضیحات:

دانشکده متالورژی و مواد پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران- درس کارشناسی ارشد گرایش جوشکاری- درس متالورژی پیشرفته جوشکاری- از فایل welding metallurgy04- قسمت پنجم و فایل welding metallurgy06- قسمت اول

هشتگ‌ها:

ویدیوهای مرتبط