جلسه پنجم درس حکمرانی و مدیریت منابع تجدیدپذیر (تفاوت حکمرانی و مدیریت و مفهوم حکمرانی خوب)

نمایش 78

aabarati

منتشر شده 12 ماه پیش
دسته‌بندی:

کشاورزی و باغبانی

توضیحات:

جلسه پنجم درس حکمرانی و مدیریت منابع تجدیدپذیر (تفاوت حکمرانی و مدیریت و مفهوم حکمرانی خوب)

هشتگ‌ها: