نقش سامانه هوش سازمانی در دانشگاه تهران دیجیتال

نمایش 494

اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال

منتشر شده 3 سال پیش
دسته‌بندی:

جشنواره دیجیتال

توضیحات:

هوش سازمانی (Business Intelligence) فناوری جدیدی است که پس از جمع آوری، ذخیره، پاکسازی، تجمیع، تحلیل و بازیابی اطلاعات فرایند تصمیم گیری را برای مدیران آسان می سازد. تجزیه و تحلیل های اطلاعاتی در B...

هشتگ‌ها:

جشنواره دیجیتال هوش سازمانی BI

ویدیوهای مرتبط