سخنرانی و پرسش و پاسخ با موضوع درست اندیشیدن با حضور دکتر عیسی جلالی

نمایش 146

چند رسانه ای اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

منتشر شده 5 ماه پیش
دسته‌بندی:

فرهنگی و اجتماعی

توضیحات:

سخنرانی و پرسش و پاسخ با موضوع درست اندیشیدن با حضور دکتر عیسی جلالی، 24 فروردین 1378

هشتگ‌ها:

پرسش و پاسخ

ویدیوهای مرتبط