نشست خبری انتشار گزارش نهایی هیات ویژه گزارش ملی سیلاب ها

نمایش 763

مدیریت دیجیتالی ارتباطات و مستندات (مداوم) دانشگاه تهران

منتشر شده 1 سال پیش
دسته‌بندی:

ریاست دانشگاه

توضیحات:

مورخ 19 اسفند ماه 1398

هشتگ‌ها:

رییس دانشگاه دکتر نیلی هیات ویژه گزارش ملی سیلاب ها