ارائه طرح مدیریت اطلاعات و دانش در هیأت رئیسه دانشگاه تهران - دکتر فاطمی

نمایش 839

دکتر سید امید فاطمی

منتشر شده 3 سال پیش
دسته‌بندی:

تحول دیجیتال

توضیحات:

نیاز و اهمیت مدیریت دانش انواع محتواهای دانشگاه اصول کلی در طراحی نظام مدیریت اطلاعات و دانش راه حل پیشنهادی انجام پایلوت طرح ابزار طرح

هشتگ‌ها:

مدیریت دانش مدیریت اطلاعات دیوان نظام ثبتی نگاشت نهادی data information knowledge

ویدیوهای مرتبط