سخنرانی دکتر قطب الدین صادقی با موضوع هنرهای نمایشی

نمایش 119

چند رسانه ای اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

منتشر شده 5 ماه پیش
دسته‌بندی:

فرهنگی و اجتماعی

توضیحات:

سخنرانی دکتر قطب الدین صادقی، کانون نمایش دانشجویان دانشگاه تهران، 11 آبان 1380

هشتگ‌ها:

کانون نمایش دانشجویان دانشگاه تهران هنرهای نمایشی اداره کل فرهنگی و اجتماعی

ویدیوهای مرتبط