اولین همایش قرآن و روانشناسی - روز دوم

نمایش 715

مدیریت دیجیتالی ارتباطات و مستندات (مداوم) دانشگاه تهران

منتشر شده 1 سال پیش
دسته‌بندی:

روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات:

اولین همایش قرآن و روانشناسی - روز دوم (13990423)

هشتگ‌ها:

ویدیوهای مرتبط