اولین همایش قرآن و روانشناسی - روز دوم

نمایش 587

مدیریت دیجیتالی ارتباطات و مستندات (مداوم) دانشگاه تهران

منتشر شده 10 ماه پیش
دسته‌بندی:

روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات:

اولین همایش قرآن و روانشناسی - روز دوم (13990423)

هشتگ‌ها: