جلسه 13 - مشتق جزئی

نمایش 135

عليرضا صديقي

منتشر شده 6 ماه پیش
دسته‌بندی:

ریاضی

توضیحات:

مشتق توابع چند متغیره، یادآوری مشتق، مشتق جزئی

هشتگ‌ها: