جلسه 13 - مشتق جزئی

نمایش 49

عليرضا صديقي

منتشر شده 3 ماه پیش
دسته‌بندی:

ریاضی

توضیحات:

مشتق توابع چند متغیره، یادآوری مشتق، مشتق جزئی

هشتگ‌ها: