اولین دوره آموزشی کاربرد نرم افزار Chem Bio Office در پژوهش‌های دانشگاهی

نمایش 105

IBB

منتشر شده 4 ماه پیش
دسته‌بندی:

بیوشیمی

توضیحات:

اولین دوره آموزشی کاربرد نرم افزار Chem Bio Office در پژوهش‌های دانشگاهی(دوره های آموزشی مجازی تجهیزات با فناوری بالا IBB))

هشتگ‌ها:

کارگاه workshop IBBworkshop (دوره های آموزشی مجازی تجهیزات با فناوری بالا IBB) Chem Bio Office دوره های آموزشی مجازی تجهیزات با فناوری بالا IBB آزمایشگاه مرکزی clab

ویدیوهای مرتبط