تجلیل ریسک 1-2

نمایش 28

mtabesh

منتشر شده 2 ماه پیش
دسته‌بندی:

عمران و نقشه کشی

توضیحات:

تحلیل ریسک - تعاریف

هشتگ‌ها:

تحلیل ریسک # دکتر تابش # تعاریف