چرا آموزش حضوری؟

نمایش 2450

دکتر سید امید فاطمی

منتشر شده 5 سال پیش
دسته‌بندی:

یادگیری‌الکترونیکی

توضیحات:

با وجود مزایای روش الکترونیکی در یادگیری چرا آموزش حضوری (چهره به چهره) را انتخاب کنیم؟

هشتگ‌ها:

یادگیری الکترونیکی، آموزش حضوری، آموزش چهره به چهره، یادگیری عمقی

ویدیوهای مرتبط
1:0
1449 بازید   4 سال پیش
1:0
557 بازید   4 سال پیش