چرا آموزش حضوری؟

نمایش 1373

دکتر سید امید فاطمی

منتشر شده 2 سال پیش
دسته‌بندی:

یادگیری‌الکترونیکی

توضیحات:

با وجود مزایای روش الکترونیکی در یادگیری چرا آموزش حضوری (چهره به چهره) را انتخاب کنیم؟

هشتگ‌ها:

یادگیری الکترونیکی، آموزش حضوری، آموزش چهره به چهره، یادگیری عمقی

ویدیوهای مرتبط
1:0
807 بازید   2 سال پیش