نحوه عضویت در سایت مداوم (net.ut.ac.ir) برای اعضاء هیأت علمی

نمایش 1921

دکتر سید امید فاطمی

منتشر شده 3 سال پیش
دسته‌بندی:

یادگیری‌الکترونیکی

توضیحات:

اگر چه که برای اعضاء هیأت علمی تهیه شده است اما قسمت اول آن که نحوه ورود به سایت مداوم را نشان می دهد برای همه مفید است

هشتگ‌ها:

سایت مداوم اتاق تعامل net.ut.ac.ir

ویدیوهای مرتبط
1:0
1239 بازید   3 سال پیش