قسمت دوم - کلاس چرخشی (flipped) - قسمتی از کارگاه طراحی دوره بر خط

نمایش 6690

دکتر سید امید فاطمی

منتشر شده 4 سال پیش
دسته‌بندی:

راهنماها

توضیحات:

در قسمت اول راجع به یادگیری تلفیقی صحبت شد. در این قسمت به طور مشخص ایده کلاس چرخشی توضیح داده می شود و به طور عملی راهکار ارائه آن در کلاس دانشگاه ارائه می شود.

هشتگ‌ها:

کلاس معکوس flipped classroom یادگیری الکترونیکی کلاس چرخشی کلاس وارونه

ویدیوهای مرتبط