راهنمای سامانه وبینار webinar.ut.ac.ir

نمایش 11935

مدیریت دیجیتالی ارتباطات و مستندات (مداوم) دانشگاه تهران

منتشر شده 4 سال پیش
دسته‌بندی:

راهنماها

توضیحات:

برای دریافت مجوز ایجاد اتاق مجازی (برگزاری ویدیو کنفرانس و ...) درخواست خود را به آدرس amirali.dadras@ut.ac.ir ارسال نمایید.

هشتگ‌ها:

ویدیوهای مرتبط