اداره مدیریت دانش - سامانه های ایلرن - شبکه اجتماعی

نمایش 274

اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال

منتشر شده 1 سال پیش
دسته‌بندی:

یادگیری‌الکترونیکی

توضیحات:

اداره مدیریت دانش - سامانه های ایلرن - شبکه اجتماعی

هشتگ‌ها:

مدیریت دانش ایلرن یادگیری الکترونیکی

ویدیوهای مرتبط
1:0
1102 بازید   3 سال پیش