جلسه 06 - ماتریس‌ها: تعیین علامت، مرتبه و اعمال مقدماتی

نمایش 34

عليرضا صديقي

منتشر شده 5 ماه پیش
دسته‌بندی:

ریاضی

توضیحات:

تعیین علامت ماتریس، مرتبه یک ماتریس، اعمال مقدماتی

هشتگ‌ها: