جلسه 08 - تابع: بررسی توابع معروف

نمایش 216

عليرضا صديقي

منتشر شده 5 ماه پیش
دسته‌بندی:

ریاضی

توضیحات:

بررسی توابع معروف: چندجمله‌ای‌ها، قدر مطلق، پله‌ای و ...

هشتگ‌ها: