وبینار استانداردسازی آزمون در سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه تهران - مباحث آموزشی

نمایش 3468

سینا سیاردوست (پردیس کیش)

منتشر شده 3 سال پیش
دسته‌بندی:

راهنماها

توضیحات:

وبینار استانداردسازی آزمون در سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه تهران - ویژه اساتید

هشتگ‌ها:

پردیس کیش واحد فناوری اطلاعات مرکز آموزش الکترونیکی آزمون Quiz ایلرن

ویدیوهای مرتبط