اولین دوره آموزشی اصول و کاربرد HPLC و FPLC

نمایش 155

IBB

منتشر شده 3 ماه پیش
دسته‌بندی:

بیوشیمی

توضیحات:

اولین دوره آموزشی اصول و کاربرد HPLC و FPLC(دوره های آموزشی مجازی تجهیزات با فناوری بالا IBB)

هشتگ‌ها:

کارگاه workshop IBBworkshop (دوره های آموزشی مجازی تجهیزات با فناوری بالا IBB) HPLC دوره های آموزشی مجازی تجهیزات با فناوری بالا IBB آزمایشگاه مرکزی clab

ویدیوهای مرتبط