اولین دوره آموزشی اصول و کاربرد پردازش تصویر در فناوری‌های آزمایشگاهی(بخش اول)

نمایش 90

IBB

منتشر شده 2 ماه پیش
دسته‌بندی:

بیوشیمی

توضیحات:

اولین دوره آموزشی اصول و کاربرد پردازش تصویر در فناوری‌های آزمایشگاهی(بخش اول)(دوره های آموزشی مجازی تجهیزات با فناوری بالا IBB)،

هشتگ‌ها:

کارگاه workshop IBBworkshop (دوره های آموزشی مجازی تجهیزات با فناوری بالا IBB) دوره های آموزشی مجازی تجهیزات با فناوری بالا IBB آزمایشگاه مرکزی پردازش تصویر clab

ویدیوهای مرتبط