سخنرانی دکتر یوسفی مسئول کارگروه تعامل استاد و دانشجو (کتاد) دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر برای نو ورودی های 99

نمایش 81

tto.ece

منتشر شده 3 ماه پیش
دسته‌بندی:

برق و کامپیوتر

توضیحات:

هشتگ‌ها:

ویدیوهای مرتبط
6:59
274 بازید   10 ماه پیش
1:0
318 بازید   12 ماه پیش
15:25
231 بازید   10 ماه پیش