وارد کردن سوالها در سامانه ایلرن با استفاده از فرمت Aiken

نمایش 155

دکتر سید امید فاطمی

منتشر شده 11 ماه پیش
دسته‌بندی:

راهنماها

توضیحات:

فرمت َAiken بسیار ساده است و برای سوالهای چند گزینه ای که یک پاسخ صحیح دارد مناسب است.

هشتگ‌ها:

یادگیری الکترونیکی کوئیز آزمون کد اخلاقی دانشگاه سوال

ویدیوهای مرتبط