ویدئوی راهنمای دفاع الکترونیکی - 1400

نمایش 2491

سینا سیاردوست (پردیس کیش)

منتشر شده 9 ماه پیش
دسته‌بندی:

راهنماها

توضیحات:

ویدئوی راهنمای دفاع الکترونیکی - نسخه سال 1400

هشتگ‌ها:

مرکز آموزش الکترونیکی پردیس کیش دفاع الکترونیکی آموزش دفاع

ویدیوهای مرتبط