امنیت شبکه - جلسه 5 - رمزنگاری (بخش 3) - چکیده ساز ها و کدهای احراز اصالت پیام

نمایش 383

دکتر محمد صیاد حقیقی

منتشر شده 1 سال پیش
دسته‌بندی:

یادگیری‌الکترونیکی

توضیحات:

جلسه پنجم درس امنیت شبکه دکتر صیاد حقیقی

هشتگ‌ها:

Hash MAC رمزنگاری توابع چکیده ساز کد های اصالت پیام

ویدیوهای مرتبط
1:0
603 بازید   1 سال پیش