جشن بیستمین سالگرد تشكل کانون های فرهنگی، هنري، ديني و اجتماعي دانشگاه تهران-2

نمایش 83

چند رسانه ای اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

منتشر شده 5 ماه پیش
دسته‌بندی:

فرهنگی و اجتماعی

توضیحات:

جشن بیستمین سالگرد تشكل کانون های فرهنگی، هنري، ديني و اجتماعي دانشگاه تهران

هشتگ‌ها:

جشن بیستمین سالگرد تشكل کانون های فرهنگی هنري ديني و اجتماعي دانشگاه تهران اداره کل فرهنگی و اجتماعی

ویدیوهای مرتبط