نكات مهم در تسريع يادگيري الكترونيكي در شغل - July 2020

نمایش 137

رسانه های مرکز فناوریهای دیجیتالی

منتشر شده 10 ماه پیش
دسته‌بندی:

یادگیری‌الکترونیکی

توضیحات:

در اين ويدئو Sharon Claffey Kalioubly در باره تاثير يادگيري در پيشرفت شغلي مطالبي بيان مي كنند. مشاغل يادگيري و توسعه مي توانند بسيار ارزشمند باشند زيرا نه تنها نقش حياتي در كسب و كار دارد بلكه اين فرصت را به ديگران ميدهند تا به موفقيت برسند. با اين حال، اعلب كسب و كارها بر خلاف بسياري از وظايف مديريتي و عملياتي، طرح رسمي براي رشد و توالي تيم يادگيري الكترونيكي ندارند. بنابراين شما يادگيري و توسعه شغلي خودتان بدون مربي را چگونه انجام ميدهيد. رهنمودها و توصيه هايي براي پيشرفت در سايه يادگيري الكترونيكي بيان مي شود.

هشتگ‌ها:

يادگيري الكترونيكي توسعه و توالي شغلي خودتوسعه برقراري ارتباط مشاركت اهداف شخصي اثرگذاري

ویدیوهای مرتبط
1:0
664 بازید   1 سال پیش