راهنمای دانشجو برای شرکت در آزمون زبان به صورت الکترونیکی

نمایش 30

دسته‌بندی:

یادگیری‌الکترونیکی

توضیحات:

راهنمای دانشجو برای شرکت در آزمون زبان به صورت الکترونیکی با دو دستگاه (هم رایانه و هم تلفن هوشمند) به کمک اپلیکیشن امن آزمون

هشتگ‌ها:

آزمون الکترونیکی امن آزمون

ویدیوهای مرتبط
1:0
664 بازید   1 سال پیش