اولین دوره آموزشی اصول و کاربرد اسپکترومتری NMR- مطالعه مولکول‌های حیاتی

نمایش 373

IBB

منتشر شده 1 سال پیش
ویدیوهای مرتبط