اولین دوره آموزشی اصول و کاربرد اسپکترومتری NMR- مطالعه مولکول‌های حیاتی

نمایش 264

IBB

منتشر شده 8 ماه پیش
ویدیوهای مرتبط