نشست‌های تخصصی چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق‌مدار - نشست سوم

نمایش 511

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

منتشر شده 3 سال پیش
دسته‌بندی:

فرهنگی و اجتماعی

توضیحات:

نشست‌های تخصصی چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق‌مدار - نشست سوم - 12 آبان

هشتگ‌ها:

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران دانشگاه اخلاق مدار پیش نشست تخصصی

ویدیوهای مرتبط