دومین کارگاه توجیهی و جلسه پرسش و پاسخ جشنواره یادگیری الکترونیکی

نمایش 574

اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال

منتشر شده 3 سال پیش
دسته‌بندی:

جشنواره دیجیتال

توضیحات:

دومین کارگاه توجیهی و جلسه پرسش و پاسخ جشنواره یادگیری الکترونیکی روز یکشنبه 10 مرداد ماه 1400 - از ساعت 17 برگزار شد. در این جلسه که با مقدمه آقای مهندس حسین رضایی، دبیر جشنواره یادگیری الکترونیکی آغاز شده بود، دکتر حامد عباسی، عضو کمیته علمی/ارزیابی این جشنواره، موضوعات خود را ارائه کردند و در پایان به سوالات دانشجویان پاسخ گفتند.

هشتگ‌ها:

اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال جشنواره یادگیری الکترونیکی کارگاه توجیهی جلسه پرسش و پاسخ

ویدیوهای مرتبط