دهمین دوره آموزشی اصول و کاربرد اسپکترومتری NMR

نمایش 60

IBB

منتشر شده 3 ماه پیش
دسته‌بندی:

بیوشیمی

توضیحات:

دوره های آموزشی مجازی تجهیزات با فناوری بالا ، دهمین دوره آموزشی اصول و کاربرد اسپکترومتری NMR

هشتگ‌ها:

IBB دوره های آموزشی مجازی تجهیزات با فناوری بالا دهمین دوره آموزشی اصول و کاربرد اسپکترومتری NMR

ویدیوهای مرتبط