پیشنهاد برای اجرای یادگیری الکترونیکی در عصر کرونا

نمایش 830

دکتر سید امید فاطمی

منتشر شده 2 سال پیش
دسته‌بندی:

یادگیری‌الکترونیکی

توضیحات:

جلسه وبینار در انمن آموزش مهندسی ایران مهر 99 - سید امید فاطمی فهرست مطالب: شروع ارائه 03:14 طرح مسأله 05:07 نگرانی ها 06:31 مشکلات پیش آمده 14:06 اصل مطلب 24:30 عوامل پیشران 26:52 سناریوهای یادگیری و آینده یادگیری 40:00 پیشنهاد - طراحی تدریس 46:26 کلاس چرخشی 51:04 معرفی کارگاه 53:05 دسته بندی و ارائه پاسخ به سوالات 57:50

هشتگ‌ها:

عصر کرونا یادگیری الکترونیکی انجمن آموزش مهندسی مشکلات آموزش غیر حضوری یادگیری دانشجو محور یادگیری فعالیت محور

ویدیوهای مرتبط
1:0
1027 بازید   3 سال پیش