مرحله 5 - تغییر registry mirror تنظیمات Docker به آدرس mirror ایران برای دسترسی به Docker در ایران با توجه به تحریم ها

نمایش 88

سید مرتضی امینی

منتشر شده 8 ماه پیش
دسته‌بندی:

راهنماها

توضیحات:

با توجه به تحریم ها و فیلتر بودن سایت Docker hub در ایران برای استفاده از docker در ایران نیاز داریم که از یک mirror واقع در ایران استفاده کرده و آدرس آن را در تنظیمات Docker desktop وارد کنیم.

هشتگ‌ها:

#سامانه_پردازش_موازی #بستر_محاسباتی

ویدیوهای مرتبط