معرفی واحد توسعه / نظارت بر توسعه سامانه های اطلاعاتی دانشگاه تهران قسمت اول

نمایش 463

رسانه های مرکز فناوریهای دیجیتالی

منتشر شده 2 سال پیش
دسته‌بندی:

تحول دیجیتال

توضیحات:

در این ویدئو خانم ملک لوزاده به منظور معرفی واحد توسعه و نظارت بر توسعه ابتدا اطلاعاتی اجمالی در خصوص تعداد سامانه ها و خدمات (درون و برون سپاری)، همکاران، شرکتهای همکار و ساختار سازمانی ارائه نموده و سپس به تشریح نوع خدمات، معرفی مسئولان توسعه و ذی نفعان سامانه های احراز هویت، دبیرخانه و گردش مکاتبات، حضور و غیاب کارکنان، ارزیابی عملکرد کارکنان و اداری رفاهی می پردازند

هشتگ‌ها:

توسعه نظارت سامانه درون سپاری برون سپاری

ویدیوهای مرتبط