سی امین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

نمایش 397

مدیریت دیجیتالی ارتباطات و مستندات (مداوم) دانشگاه تهران

منتشر شده 3 سال پیش
دسته‌بندی:

رویدادهای دانشگاه تهران

توضیحات:

سی امین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران | دوشنبه 22 آذر ماه 1400

هشتگ‌ها:

جشنواره پژوهش پژوهشی فناوری

ویدیوهای مرتبط