راهنمای ورود به سامانه مصاحبه الکترونیکی - ویژه اساتید

نمایش 245

سینا سیاردوست (پردیس کیش)

منتشر شده 5 ماه پیش
دسته‌بندی:

راهنماها

توضیحات:

راهنمای ورود به سامانه مصاحبه الکترونیکی - ویژه اساتید پردیس کیش دانشگاه تهران

هشتگ‌ها:

پردیس کیش واحد فناوری اطلاعات و یادگیری الکترونیکی edu.utkish.ir E-Learning سامانه مصاحبه الکترونیکی

ویدیوهای مرتبط