پیام ریاست محترم دانشگاه تهران به اعضاء خانواده دانشگاه تهران برای انجام مسئولیت اجتماعی دانشگاه تهران در قبال کشور و دنیا

نمایش 2074

دسته‌بندی:

ریاست دانشگاه

توضیحات:

ریاست محترم دانشگاه تهران گزارشی از وضعیت دانشگاه بعد از تعطیلی آموزش حضوری ارائه می فرمایند و سپس به مسئولیت اجتماعی دانشگاه تهران می پردازند.

هشتگ‌ها:

یادگیری الکترونیکی ویروس کرونا آموزش غیر حضوری مسئولیت اجتماعی دانشگاه تهران