جلسه 10 - تابع: عملیات بر روی توابع

نمایش 193

عليرضا صديقي

منتشر شده 7 ماه پیش
دسته‌بندی:

ریاضی

توضیحات:

تساوی توابع، جمع و ضرب و تقسیم توابع، تابع مرکب

هشتگ‌ها: