جلسه دهم ریاضیات درشیمی فیزیک

نمایش 183

کانال علی مقاری

منتشر شده 2 ماه پیش
دسته‌بندی:

فیزیک

توضیحات:

هشتگ‌ها:

ریاضیات در شیمی فیزیک

ویدیوهای مرتبط
1:50:18
229 بازید   4 ماه پیش
5:11
76 بازید   2 ماه پیش