مراقبت در آزمون پایان ترم از طریق وب کم و میکروفون

نمایش 185

دکتر سید امید فاطمی

منتشر شده 11 ماه پیش
دسته‌بندی:

راهنماها

توضیحات:

مراقبت در امتحان از طریق وبکم و میکروفون با استفاده از امکان breakout room می شود در حین آزمون سوال شفاهی نیز اجرا کرد.

هشتگ‌ها:

یادگیری الکترونیکی امتحان پایان ترم مراقبت در امتحان proctoring امتحان شفاهی

ویدیوهای مرتبط