توضیحات دکتر فاطمی در زمینه اجرای یادگیری الکترونیکی در دانشگاه تهران

نمایش 4071

دکتر سید امید فاطمی

منتشر شده 4 سال پیش
دسته‌بندی:

راهنماها

توضیحات:

برای این منظور صفحه ای در نظر گرفته شده است. المانهای این صفحه توضیح داده می شود.

هشتگ‌ها:

یادگیری الکترونیکی ویروس کرونا آموزش غیر حضوری

ویدیوهای مرتبط