برگزاری کلاس زنده با اتاق تعامل (بیگبلوباتن)

نمایش 487

اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال

منتشر شده 2 سال پیش
دسته‌بندی:

جشنواره دیجیتال

توضیحات:

مدرس کارگاه: آقای مهندس امیرعلی صدر دادرس

هشتگ‌ها:

جشنواره دیجیتال کلاس زنده اتاق تعامل تعامل ویدیویی

ویدیوهای مرتبط