جلسه 11 - جدول داده و ستانده

نمایش 79

عليرضا صديقي

منتشر شده 5 ماه پیش
دسته‌بندی:

ریاضی

توضیحات:

توضیح مقدماتی و مختصر در رابطه با جدول داده و ستانده به عنوان یک کاربرد ساده ماتریس‌ها در علم اقتصاد

هشتگ‌ها: