راهنمای دانشجو برای استفاده از برنامک امن آزمون

نمایش 60

مطالب ارائه شده برای مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران

منتشر شده 12 ماه پیش
دسته‌بندی:

راهنماها

توضیحات:

راهنمای دانشجو برای استفاده از برنامک امن آزمون

هشتگ‌ها:

یادگیری الکترونیکی آزمون آزمون الکترونیکی آزمون سالم

ویدیوهای مرتبط