مسیر پیشرفت حرفه ای (مدیران کل)

نمایش 38

مطالب ارائه شده برای مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران

منتشر شده 10 ماه پیش
دسته‌بندی:

مدیریت و حسابداری

توضیحات:

این فایل که توسط معاونت توسعه و سرمایه انسانی همراه اول درست شده است به مدل 4P می پردازد.

هشتگ‌ها:

مدیریت منابع انسانی 4P