جلسه 12 - حد و پیوستگی

نمایش 144

عليرضا صديقي

منتشر شده 3 ماه پیش
دسته‌بندی:

ریاضی

توضیحات:

تعریف حد، حد چپ و راست، تعریف پیوستگی و حالات ممکن برای ایجاد گسستگی

هشتگ‌ها: