اولین جشنواره و همایش موزه های دانشگاهی کشور- ارائه مقاله ها- بخش دوم

نمایش 89

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

منتشر شده 5 ماه پیش
دسته‌بندی:

فرهنگی و اجتماعی

توضیحات:

اولین جشنواره و همایش موزه های دانشگاهی کشور، باغ موزه نگارستان 26 اردیبهشت 1400

هشتگ‌ها:

اولین جشنواره و همایش موزه های دانشگاهی کشور معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

ویدیوهای مرتبط