روشهای بی مقیاس سازی و آنتروپی

نمایش 533

دروس دکتر فرجی در دوران کرونا

منتشر شده 7 ماه پیش
دسته‌بندی:

جغرافیا

توضیحات:

فصل دوم کتاب

هشتگ‌ها:

دکترفرجی MCDM فنون تصمیم

ویدیوهای مرتبط